FAQ

FAQ

Qui hi ha darrera de woost?

Woost és un projecte desenvolupat per Whads, una empresa amb seu a Barcelona i més de 15 anys d'experiència en el desenvolupament de software per la web.

Què vol dir woost?

Res, que sapiguem. :)

Boost en anglès significa impulsestímulempenta o promoció. Amb w es pronuncia igual i podem associar aquests conceptes a web i a Whads. A més hi havia un domini lliure!

Era necessari desenvolupar un altre CMS?

L'oferta de solucions per la gestió de continguts és realment àmplia, fins al punt de la saturació. Per què doncs, desenvolupar-ne una de nova?

Whads no és un fabricant de software. El nostre negoci no és vendre programes sinó oferir solucions online de qualitat. Això inclou desenvolupar software però també moltes altres coses com l'estratègia, el marketing, el posicionament SEO o el disseny. El criteri general de totes les nostres realitzacions és mirar de minimitzar el desenvolupament utilitzant solucions existents i concentrar els màxims esforços en aspectes de valor afegit.

Així doncs, abans de decidir iniciar el desenvolupament de Woost, i sempre en el marc del software lliure, varem avaluar cents de solucions. De forma generalitzada varem detectar dues grans mancances: falta de suport natiu per a continguts multilingües i molta rigidesa en els models de dades, és a dir, molta dificultat per adaptar-se a les necessitats específiques que cada solució requereix. Aquestes són doncs les característiques principals que separen a woost de la resta dels seus competidors:

  • Posa l'accent en la capacitat de treballar amb models de dades arbitraris, incloent la generació automàtica de la interfície de backoffice: les pantalles per consultar i editar dades.
  • Està dissenyat des de la base per suportar continguts multilingües

On puc descarregar el software? Sota quina llicència es distribueix?

Woost es distribueix sota la llicència Affero General Public License 3.0. Trobareu les instruccions per baixar-lo i instal·lar-lo a la pàgina de descàrregues.

Per què woost és programari lliure i gratuït?

Per què és el millor pels nostres clients. I el que és bo pels nostres clients és bo per nosaltres. Disposar d'una eina de gestió de continguts d'alta qualitat i oberta és, sense cap mena de dubte, una prioritat de qualsevol estratègia online.

Per alta banda perquè creiem profundament en el programari lliure. De fet, woost incorpora molts mòduls i components de programari lliure creats per altres persones i empreses. Està demostrat que la millor manera de disposar d'un software de qualitat és fer que els seus usuaris puguin contribuir activament en la seva millora.

Creiem doncs que estem retornant a la comunitat part d'allò que ens ha permès estar on som.

Quin pla de hosting necessito per instal·lar woost?

Per poder allotjar una aplicació Woost, el sistema ha de complir els següents requisits:

  • Disposar d'un intèrpret de Python
  • Permetre llançar processos de llarga duració (per la base de dades i el servidor web)
  • Habilitar l'accés a un intèrpret de comandes (ja sigui local o per SSH), per instal·lar mòduls de Python i llançar processos
  • Comptar amb 40-200 MB de RAM dedicats a l'aplicació (segons el volum dels continguts i el nombre d'accessos)

Els servidors compartits no solen tenir aquestes condicions. Però avui en dia, per un cost molt similiar, es pot disposar d'un servidor VPS d'altes prestacions. Per exemple Linode, Digital Ocean o OVH ofereixen plans molt econòmics.